Politică confidențialitate

SECTIUNEA I. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INTERNATIONAL TRADE& LOGISTIC CENTER asigură dreptul la protecția datelor cu caracter personal și se angajează să prelucreze datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic aceasta Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificari ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

SC INTERNATIONAL TRADE& LOGISTIC CENTER S.A sediul social în Brașov Bd.Al.Vlahuță nr.10, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J08/1461/1995, cod unic de înregistrare fiscală RO801 2400 (în continuare International Trade&Logistic Center sau ”noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.
Dacă aveți nevoie de orice informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul INTERNATIONAL TRADE& LOGISTIC CENTER cu protecția datelor la adresa de e-mail: office@itcbv.ro sau prin postă sau curier la adresa Brașov Bd.Al.Vlahuță nr.10– cu mențiunea: în atenția Managerului International Trade&Logistic Center cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:
Când ne transmiteti e-mail sau completați formularul de abonare la newsletter, ne furnizați: adresa de e-mail, eventual numele dvs. și/sau numărul de telefon în cazul email-ului.
Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.
Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectam sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor International Trade&Logistic Center în beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a) Soluționarea cererilor sau a problemelor de orice natură referitoare la activitatea noastră, la bunurile sau serviciile achiziționate;
Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între International Trade&Logistic Center și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2. Pentru îmbunătațirea serviciilor noastre
Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumparare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legatură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție sau putem desfăsura studii și cercetari de piață.
Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

3. Pentru marketing
Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/ SMS/ webpush/ etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul itcbv.ro. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o masură semnificativă.
În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:
– Accesarea link-ului de dezabonare afisat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
– Accesarea link-ului de actualizare date personale afișat în cadrul mesajelor primite de la noi;
– Contactarea International Trade&Logistic Center la adresa de e-mail: office@itcbv.ro sau prin postă folosind adresa de contact de mai sus.
– Pentru a va dezabona de la notificarile de tip webpush, vă trebui sa accesați sectiunea site settings a browserului folosit (Google chrome, Internet Explorer, Mozila Firefox, etc.) și să alegeți optiunea block din sectiunea notifications.
În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate masurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice;
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
– Masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm ca toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.
De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale, cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevazută de legislația aplicabilă în această materie.


Cât timp păstram datele dvs. cu caracter personal

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal


După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. urmatoarelor categorii de destinatari:
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/ bancare;
– furnizorilor de servicii IT;
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asiguram ca accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal


International Trade&Logistic Center stocheaza și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Romaniei.


Cum protejam securitatea datelor dvs. cu caracter personal


Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.
In ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe parți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.


Ce drepturi aveți


Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legatură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.
Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea secțiunii de mai jos.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate – Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal.
Onorarii – Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal.
Durata de raspuns – Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 15 zile lucrătoare, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați facut mai multe solicitări, caz în care urmează să raspundem în termen de maximum 1 lună. Vă vom anunta dacă termenul de raspuns va depași 1 lună. S-ar putea să vă cerem clarificări suplimentare pentru a ne ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de raspuns la solicitarea dvs.
Drepturile terțelor părți –  Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Aveți urmatoarele drepturi privind datele cu caracter personal:


a. Accesul la datele dvs.
Puteți să ne cereți:
• să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
• să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
• să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinatate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

b. Rectificarea datelor dvs.
Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
c. Ștergerea datelor dvs.
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, în oricare din situațiile de mai jos:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
• v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
• dați curs unui drept legal de a vă opune;
• acestea au fost prelucrate illegal;
• ne revine o obligație legală în acest sens;
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
• pentru respectarea unei obligații legale;
• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
• alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor.

d. Restrictionarea prelucrarii datelor
Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, în oricare din situațiile de mai jos:
• acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
• prelucrarea este ilegala, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
• v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
• avem consimțământul dvs.;
• pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
• pentru a proteja drepturile International Trade&Logistic Center sau ale altei persoane fizice sau juridice.

e. Portabilitatea datelor
Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
• prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs;
și
• prelucrarea se face prin mijloace automate.

f. Opoziția
Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), făraă a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

g. Luarea de decizii automate
Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:
• produce efecte juridice cu privire la dvs. sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplica în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma prelucrării automate:
• ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
• este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs. sau
se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

h. Plângeri
Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabila.
Reamintim faptul ca puteți contacta în orice moment INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:
– prin e-mail la adresa: office@itcbv.ro sau
– prin poșta sau curier la adresa: Brașov, Bd.Al.Vlahuță r.10 – cu mențiunea în atenția Managerului International Trade&Logistic Center cu protecția datelor.

SECTIUNEA II. POLITICA COOKIES

Website-ul www.itcbv.ro folosește cookie-uri proprii și ale terților pentru a furniza vizitatorilor o experiență îmbunătățită de navigareși servicii adaptate interesului fiecăruia.

“Cookie”-urile joaca un rol important pentru a adapta facilitățile website-ului la nevoile utilizatorilor, cum ar fi:
• Personalizarea anumitor setări precum: păstrarea setărilor pentru diverse aplicații (calculatoare, comparații, etc) și memorarea acestor opțiuni pentru a permite funcționarea butoanelor “Înapoi” și “Înainte”, pentru a permite completarea mai rapidă a formularelor etc;
• Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri informații asupra modului de utilizare a site-ului de către vizitatori, ceea ce permite optimizarea în timp a conținutului site-ului;
• Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site
• pentru a crea o experiență de navigare mai utilă și mai plăcută;
• Îmbunatățesc eficiența publicitații online.


Ce este un “cookie”?
Cookie-ul este un mic fișier text, stocat în calculatorul vizitatorului. Cookie-ul este setat la cerere de un web server într-un web browser (ex: Firefox, Chrome, Internet Explorer). În general sunt fisiere “pasive” și nu conțin programe software, viruși sau spyware.

Un cookie este compus din două părti: numele și valoarea cookie-ului. Durata de viață a unui cookie este limitată. Doar serverele care pot trimite cookie-uri le pot accesa când user-ul se reîntoarece la website-ul asociat cu acel server.


Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site
O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
• utilizare a site-ului (anumite secțiuni – cum ar fi cele de comparații – nu pot funcționa în mod corespunzator fără cookie-uri)
• analiza a navigației în site a vizitatorilor
• geotargetting (pentru a monitoriza proveniența utilizatorilor după coordonate geografice)
• publicitate (pentru a limita numărul de afișări de bannere).

Cum pot opri cookie-urile?
Browserele oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în meniul “Preferințe” ->”Opțiuni”.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele anumite secțiuni ale site-ului să devină imposibil de folosit.


Securitate și probleme legate de confidențialitate
Cookieurile nu sunt viruși, astfel că nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Acestea stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor și pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/ scanare anti-virus/ anti-spyware.

În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Prin intermediul cookie-urilor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informații între browser și website. Dacă o persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.
Acest lucru se poate întampla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o retea WiFi nesecurizată).
Alte atacuri bazate pe cookie implicaă setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri.


S.C. International Trade&Logistic Center S.A. nu îți asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale serverului ce gazduiește site-ul nostru, sau acțiunilor unor terțe persoane.