Informaţii acţionari

2023

AGOA NOIEMBRIE 2023

CONVOCATOR

Materiale :

 • Executia bugetara 9 luni si estimat – 2023
 • Bugetul de Venituri si Cheltuielie 2024
 • Fundamentarea BVC 2024

 • Fluxul de numerar 2024

 • Programul de Investitii 2024

Buletin de vot persoane fizice

Buletin de vot persoane juridice

Procura speciala persoane fizice

Procura speciala persoane juridice

Proiect de Hotarare

2023

AGOA APRILIE 2023

Hotarare AGOA

CONVOCATOR COMPLETAT

CONVOCATOR

Materiale :

 • Situatii financiare anuale 2022
 • Note explicative 2022
 • Raport de administrare 2022

 • Raport de audit 2022

 • Indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta 2022

 • Propunere descarcare gestiune Administrator Unic
 • Contract de administrare 2023
 • Lista candidaturilor – Adminstrator

Buletin de vot secret Administrator Unic

Buletin de vot prin corespondenta persoane fizice

Buletin de vot prin corespondenta persoane juridice

Procura speciala persoane fizice

Procura speciala persoane juridice

Proiect de Hotarare

2022

AGOA NOIEMBRIE 2022

Hotararea AGOA

Convocator

Materiale :

 • BVC 2023
 • Flux de Numerar 2023
 • Fundamentarea BVC 2023

 • Programul de Investitii 2023

Buletin de vot prin corespondenta persoane fizice

Buletin de vot prin corespondenta persoane juridice

Procura speciala persoane fizice

Procura speciala persoane juridice

Proiect de Hotarare

2022

AGOA MAI 2022

Hotararea AGOA

Convocator AGOA

Materiale :

 • Bilant 31.12.2021
 • Note explicative
 • Raport de Administrare 31.12.2021

 • Propunere acoperire pierdere

 • Indeplinire indicatori 2021

 • Raport de Audit

Buletin de vot prin corespondenta persoane fizice

Buletin de vot prin corespondenta persoane juridice

Procura persoane fizice

Procura persoane juridice

Proiect de Hotarare

Lista candidaturilor pentru auditul financiar

Buletin de vot secret prin corespondenta

2021

decembrie

HOTARARE AGA

BVC 2022

CONVOCATOR

PROCURĂ PERSOANĂ FIZICĂ AGOA

PROCURĂ PERSOANĂ JURIDICĂ AGOA

Buletin de vot persoană fizică AGOA

Buletin de vot persoană juridică AGOA

Buletin de vot prin CORESPONDENTA pers.fizică AGOA

Buletin de vot prin CORESPONDENTA pers.juridică AGOA

PROIECT HOTĂRÂRE

2021

iunie

COMUNICAT

CONVOCATOR

PROCURĂ PERSOANĂ FIZICĂ AGOA

PROCURĂ PERSOANĂ JURIDICĂ AGOA

Buletin de vot persoană fizică AGOA

Buletin de vot persoană juridică AGOA

Buletin de vot prin CORESPONDENTA pers.fizică AGOA

Buletin de vot prin CORESPONDENTA pers.juridică AGOA

PROIECT HOTĂRÂRE

PROIECT CONTRACT ADMINISTRARE

BULETIN VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚĂ

martie

CONVOCATOR

SITUAȚII FINANCIARE

RAPORT ADMINISTRATOR UNIC

GRAD DE ÎNDEPLINIRE INDICATORI

DESCĂRCARE GESTIUNE

STRATEGIE AFACERI

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 2021

AGEA

PROCURĂ PERSOANĂ FIZICĂ AGOA

PROCURĂ PERSOANĂ JURIDICĂ AGOA

PROCURĂ PERSOANĂ FIZICĂ AGEA

PROCURĂ PERSOANĂ JURIDICĂ AGEA

Buletin de vot prin CORESPONDENTA pers.fizică AGOA

Buletin de vot prin CORESPONDENTA pers.juridică AGOA

Buletin de vot prin CORESPONDENTA pers.fizică AGEA

Buletin de vot prin CORESPONDENTA pers.juridică AGEA

Propunere de indicatori si  obiective pentru 2021

HOTĂRÂREA AGOA – PROIECT

HOTĂRÂREA AGEA – PROIECT

2020

CONVOCATOR

PROCURĂ PERSOANĂ FIZICĂ

PROCURĂ PERSOANĂ JURIDICĂ

STRUCTURĂ ACȚIONARIAT OCTOMBRIE

INFORMARE PREVIZIUNI 2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE BVC 2021

MEMORIU JUSTIFICATIV INVESTITII 2021

BULETIN DE VOT PERSOANĂ FIZICĂ 2020

BULETIN DE VOT PERSOANĂ JURIDICĂ 2020

CONVOCATOR  CU ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

Buletin de vot  pers.juridica 2020 cu ordinea de zi completata

Buletin de vot  pers.fizică 2020 cu ordinea de zi completata

Procura pers.juridica 2020 cu ordinea de zi completata

Proiect contract de administrare

Proiect Act aditional la contract de administrare

Proiect hotarare AGOA

Buletin de vot prin corespondenta pers.juridica

Buletin de vot prin corespondenta pers.fizica

Buletin de vot alegere administrator unic

Buletin de vot aprobare încetare contract de administrare

Listă candidaturi

CONVOCATOR

SITUAȚII FINANCIARE

REPARTIZAREA PROFITULUI NET REALIZAT/ FIXAREA DIVIDENDULUI BRUT PE ACȚIUNE

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI UNIC

RAPORT REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

PROCURĂ PERSOANĂ FIZICĂ

PROCURĂ PERSOANĂ JURIDICĂ

CONDIȚII SOLICITATE AUDITORILOR FINANCIARI

NUMIRE AUDITOR FINANCIAR

RAPORT DE AUDIT

HOTĂRÂREA AGOA- PROIECT

2019

Anexa 1BVC

Anexa 2BVC

Anexe BVC 2019

Convocator

Informare modul de realizare BVC

Informare privin eroarea constatată

Memoriu justificativ

Nota de fundamentare a bugetului

Procură persoană fizică

Procură persoană juridică

Proiect hotărâre AGOA