Informaţii acţionari

2020

CONVOCATOR

SITUAȚII FINANCIARE

REPARTIZAREA PROFITULUI NET REALIZAT/ FIXAREA DIVIDENDULUI BRUT PE ACȚIUNE

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI UNIC

RAPORT REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

PROCURĂ PERSOANĂ FIZICĂ

PROCURĂ PERSOANĂ JURIDICĂ

CONDIȚII SOLICITATE AUDITORILOR FINANCIARI

NUMIRE AUDITOR FINANCIAR

RAPORT DE AUDIT

HOTĂRÂREA AGOA- PROIECT

2019

Anexa 1BVC

Anexa 2BVC

Anexe BVC 2019

Convocator

Informare modul de realizare BVC

Informare privin eroarea constatată

Memoriu justificativ

Nota de fundamentare a bugetului

Procură persoană fizică

Procură persoană juridică

Proiect hotărâre AGOA

Actualitate

Târgul Locurilor de Muncă

Date fiind măsurile dispuse la nivel local și național, privind prevenirea răspândirii cazurilor de Coronavirus, Târgul Locurilor de Muncă SE AMÂNĂ, urmând să fie comunicată

Află mai mult