Informaţii acţionari

2020

CONVOCATOR

PROCURĂ PERSOANĂ FIZICĂ

PROCURĂ PERSOANĂ JURIDICĂ

STRUCTURĂ ACȚIONARIAT OCTOMBRIE

INFORMARE PREVIZIUNI 2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE BVC 2021

MEMORIU JUSTIFICATIV INVESTITII 2021

BULETIN DE VOT PERSOANĂ FIZICĂ 2020

BULETIN DE VOT PERSOANĂ JURIDICĂ 2020

CONVOCATOR

SITUAȚII FINANCIARE

REPARTIZAREA PROFITULUI NET REALIZAT/ FIXAREA DIVIDENDULUI BRUT PE ACȚIUNE

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI UNIC

RAPORT REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

PROCURĂ PERSOANĂ FIZICĂ

PROCURĂ PERSOANĂ JURIDICĂ

CONDIȚII SOLICITATE AUDITORILOR FINANCIARI

NUMIRE AUDITOR FINANCIAR

RAPORT DE AUDIT

HOTĂRÂREA AGOA- PROIECT

2019

Anexa 1BVC

Anexa 2BVC

Anexe BVC 2019

Convocator

Informare modul de realizare BVC

Informare privin eroarea constatată

Memoriu justificativ

Nota de fundamentare a bugetului

Procură persoană fizică

Procură persoană juridică

Proiect hotărâre AGOA

Actualitate

Expotricotex

Târgul de Îmbrăcăminte Încălțăminte Expotricotex revine în Brașov ! Conform legislației în vigoare, expozanții au luat toate măsurile pentru evitarea răspândirii noului coronavirus și vă

Află mai mult